Vandaag besteld = Uiterlijk morgen verzonden!

Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Bliss the label geeft veel om jouw privacy. We doen er dan ook alles aan om de privé-gegevens die we van jou ontvangen, ook echt privé te houden. We vinden het belangrijk om jouw gegevens te beschermen, daarom verwerken wij alleen gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en het verbeteren hiervan. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij zullen dan ook nooit jouw gegevens voor commerciële doelstellingen ter beschikking stellen aan derden.

In dit privacybeleid wordt omschreven welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden moeten worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing voor alle bezoekers van onze website (www.blissthelabel.nl) en klanten die via deze website een aankoop hebben gedaan. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 19/01/2021, met het publiceren van een nieuwe versie van de privacyverklaring vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

Identiteit

Bliss the label                                                                                         

Draaistok 94                                                                                             

2771MW Boskoop                                                                                 

Nederland

 

Info.blissthelabel@gmail.com

 

KvK-nummer: 75354055                                                                               

BTW-nummer: NL002421939B74                                                                 

IBAN: NL71KNAB0259699055

 

Bliss the label verzamelt en is beheerder van alle persoonsgegevens die worden verstrekt via de website. Daarmee is Bliss the label verantwoordelijk voor bescherming van deze gegevens.

Bliss the label gebruikt jouw informatie voor het verwerken van jouw bestelling, het verwerken van betalingen en om jou een goede winkel ervaring te bieden. Deze informatie is nodig om bestellingen goed te kunnen verwerken en versturen.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder lees je op welke manier jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Ook wordt er uitgelegd wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw gegevens en hoe je hier gebruik van kunt maken.

 

Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?  

We geven je gegevens alleen door aan derde partijen als dit nodig is voor onze dienstverlening. Deze partijen betreffen: IT-dienstverleners, betaalpartners en bezorgpartners. Deze partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namen ons, tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. 

 

Webwinkelsoftware en webhosting

Shopify  

De webwinkel van Bliss the label is ontwikkeld met de webwinkelsoftware van Shopify. Ook nemen wij webhosting af bij Shopify. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden.  Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, dit zijn geen persoonsgegevens. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw (persoons)gegevens te voorkomen. Ook is Shopify op grond van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding.

Shopify maakt gebruik van cookies. Om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Shopify is een Canadees bedrijf en verwerkt gegevens over de hele wereld. Het kan dus zijn dat Shopify gegevens naar het buitenland verstuurd, wanneer ze dit doen ondernemen ze stappen om jouw gegevens te beschermen en delen ze dit alleen met landen met strenge gegevensbeschermingswetten.

Klik hier om naar de privacyverklaring van Shopify te gaan.

  

Analyses

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om te meten en te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De privacy van de bezoeker blijft gewaarborgd.

Klik hier om naar de privacyverklaring van Google te gaan. 

 

E-mail en mailinglijsten

Gmail

Voor ons e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google verzamelt gegevens om een betere service te kunnen bieden aan hun gebruikers. De gegevens die Google verzameld en de manier waarop deze gegevens gebruikt worden is afhankelijk van de manier waarop jij hun services gebruikt en hoe je de privacy opties beheert. 

Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Klik hier om naar de privacyverklaring van Google te gaan. 

 

Payment processors

Mollie

De betaaldienstverlener die wij voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel gebruiken is Mollie. Mollie verwerkt jouw betaalgegevens, IP-adres, internetbrowser en apparaat type, in sommige gevallen jouw voor- en achternaam, en in sommige gevallen jouw adresgegevens. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van wettelijke termijnen is toegestaan. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en hiervoor (geanonimiseerde) gegevens met derde deelt.

Klik hier om naar de privacyverklaring van Mollie te gaan. 

 

Verzenden en logistiek 

DHL en PostNL

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakketje bij jou te laten bezorgen. Voor de levering van jouw pakketje maken wij gebruik van de diensten DHL en PostNL. Het is hiervoor noodzakelijk om jouw voor- en achternaam en jouw adresgegevens te delen met DHL of PostNL en in sommige gevallen jouw e-mailadres. Zonder deze gegevens weet de postbode niet waar hij jouw pakketje moet afgeven. Je e-mailadres wordt indien nodig gebruikt voor het versturen van een track & trace code, zodat jij jouw pakketje kan volgen. DHL en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL of PostNL onderaannemers inschakelt, stelt DHL of PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Klik hier om naar de privacyverklaring van DHL te gaan.   

Klik hier om naar de privacyverklaring van PostNL te gaan.   

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening of het verbeteren hiervan. Dit wil zeggen dat het doel van de verwerking van jouw gegevens altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Ook worden jouw gegevens niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. We geven je gegevens alleen door aan derde partijen als dit nodig is voor onze dienstverlening. 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem.

 

Juridische grond

Er kan een wettelijke verplichting zijn om jouw gegevens te gebruiken in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze dienst gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang deze termijn loopt moeten bewaren.

 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als klant bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder zullen we je zo helder en kort mogelijk uitleggen waar je precies recht op hebt als klant.

 

Recht op toegang

Je op ieder moment recht om op te vragen welke informatie wij van jou bewaren. Mocht je toegang willen hebben tot deze gegevens dan kan je ons een mailtje sturen. Dan zullen wij ervoor zorgen dat je deze gegevens zo snel mogelijk ontvangt.

 

Recht op correctie

Als wij gegevens van jou hebben die niet kloppen of onvolledig zijn, heb je het recht om dit te laten corrigeren. Ook hiervoor kun je ons een mailtje sturen.

 

Recht op verwijdering

Wanneer wij persoonsgegevens van jou verwerken heb je het recht om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. Met uitzondering van onderstaande situaties: 

  • Je hebt een bestelling open staan die nog niet is afgerond/verzonden.
  • Als je een aankoop hebt gedaan bij ons bewaren we je persoonsgegevens vanwege de te verwerken transactie in onze boekhouding.
  • Je hebt momenteel een vraag of klacht lopen bij onze klantenservice. 

Recht op bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken, die betrekking hebben op jouw als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

 

Klachtenrecht

Je hebt als klant het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoed dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter wel altijd de meest recente versie van ons privacybeleid.