Vandaag besteld = Uiterlijk morgen verzonden!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Informatie over de onderneming/ondernemer

Bliss the label is een onderneming van Quinty Dufais, gevestigd te:

Draaistok 94

2771MW Boskoop

Nederland

 

Info.blissthelabel@gmail.com

 

KvK-nummer 75354055

BTW-nummer: NL002421939B74

 

Artikel 2 - Definities

Omdat we zo duidelijk mogelijk voor jou willen zijn gebruiken we geen moeilijke juridische taal. Daarom heb je als het goed is ook geen uitleg nodig bij de verschillende definities in deze tekst.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

  1. We willen dat jij blij wordt van de producten die je bij ons koopt.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op heel ons aanbod, dus op alles wat je bij ons koopt of hebt gekocht. En daarmee dus op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen jou en Bliss the label.
  1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
  1. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat nadrukkelijk en schriftelijk door beide partijen, dus door ons samen is overeengekomen.

   

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een product uit ons aanbod onder bepaalde voorwaarden wordt aangeboden, wordt dit duidelijk vermeld.
  1. We doen ons best om jou zoveel mogelijk te vertellen over onze producten. Van materiaal, maat, lengte, gewicht tot levertijd. Van de prijs tot kortingen en of je het product kunt ruilen of retourneren. Onze producten bevatten dus een volledige en nauwkeurige omschrijving. Deze beschrijving is gedetailleerd genoeg om een goede beoordeling van het product te maken. Ook maken wij gebruik van afbeeldingen, die zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het product. Een kennelijke vergissing of kennelijke fout bindt ons niet.
  1. Onze website bevat informatie zodat het voor jou duidelijk is wat jouw rechten en plichten zijn bij een aankoop van een product.

   

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. Wanneer je producten bij ons koopt, gaan we een overeenkomst met elkaar aan. Om je bestelling te betalen geef je je betaalgegevens aan ons door. Ons betaalsysteem maakt op een veilige manier gebruik van een SSL en alle betalingen gaan via onze betalingsprovider Mollie.
  1. Als je een bestelling bij ons doet, ontvang je per mail een bestelbevestiging. Zolang je deze niet hebt ontvangen, kan je de overeenkomst ontbinden.
  1. Direct na ontvangst van je betaling gaan wij aan de slag om jouw bestelling in orde te maken. Alle bestellingen proberen we in te pakken als een cadeautje.
  1. Bij jouw bestelling sturen we je een pakbon mee. Hierin staat onder andere welke producten jij besteld hebt en ons e-mailadres waar je met eventuele klachten terecht kan.

   

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

  1. Je kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Wij mogen vragen naar de reden van de herroeping, maar je hiertoe niet verplichten. 
  1. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag dat jij, of een door jouw aangewezen persoon het product heeft ontvangen.

   

   Artikel 7  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

   1. Tijdens de bedenktijd zal jij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitganspunt hierbij is dat je het product mag behandelen en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
   1. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

    

   Artikel 8 - Onderzoek, reclames

   1. Is je bestelling niet helemaal wat je ervan had verwacht? Jammer, maar geen enkel probleem om deze te retourneren. Wanneer je gebruik wilt maken van jouw herroepingsrecht, meld je dit aan ons binnen de bedenk termijn van 14 dagen door middel van een e-mail te sturen naar blissthelabel@gmail.com waarin staat vermeld:
   • Het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is.
   • Het product of de producten die je terug wilt sturen.
   • Eventueel de reden van de retour.
   1. Binnen 14 dagen, vanaf de dag na de retour melding, moet je het product of de producten terug te sturen.
   1. Je zendt het product terug met alle toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking en voldoet aan de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
   1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou. 
   1. De kosten van het terugsturen van de producten zijn voor jou. 
   1. Op onze pagina betaalmethode & retourneren vind je alles over retourneren en ruilen van de producten die je bij ons hebt gekocht.

    

   Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

   1. Wanneer jij ons een e-mail stuurt dat je één product of meerdere producten wilt retourneren, zullen wij na ontvangst van jouw mailtje een ontvangstbevestiging sturen. 
   1. Na ontvangst van jouw retour melding zullen wij binnen maximaal 14 werkdagen het aankoopbedrag vergoeden. Dit aankoopbedrag is inclusief de bij aankoop betaalde verzendkosten wanneer de gehele bestelling geretourneerd wordt en exclusief de bij aankoop betaalde verzendkosten wanneer een deel van de bestelling geretourneerd wordt. Wel mogen wij wachten met het terugbetalen van dit bedrag totdat wij het teruggezonden product hebben ontvangen of tot jij, de consument, kunt aantonen dat je het product hebt teruggezonden. 
   1. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je bij de het plaatsen van de bestelling ook hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor jou kosteloos.
   1. Wanneer je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

    

   Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

   Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht:

   1. Verzegelde producten die om reden van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Hieronder vallen alle oorbellen uit onze website, uitgezonderd van de ear cuffs.

    

   Artikel 11 – De prijs

   1. Alle prijzen die op onze website staan zijn inclusief BTW.
   1. De prijzen van aangeboden producten worden niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven. 

    

   Artikel 12 Nakoming overeenkomst eventueel extra garantie

   1. Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermeldde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
   1. Wij staan er niet voor in dat onze producten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.
   1. Wij vinden dat je een goed product verdient. Is er toch iets mis, dan willen we dat samen met jou oplossen. Deze garantieperiode betreft 30 dagen, maar we zullen altijd blijven kijken of we jou ook daarna kunnen helpen! 

   Artikel 13 Levering en uitvoering van de overeenkomst

   1. Direct na ontvangst van je betaling gaan wij aan de slag om jouw bestelling in orde te maken. Alle bestellingen proberen we in te pakken als een cadeautje.
   1. Wij bezorgen jouw bestelling op het adres dat jij bij ons kenbaar hebt gemaakt. 
   1. Wij doen ons best jouw bestelling binnen 3 dagen nadat jouw order geplaatst is te versturen. Met uitzondering van wanneer er op de website vermeld staat dat wij met vakantie zijn en de levering dus wat langer duurt. Wanneer dit het geval is staat er duidelijk op de website vermeld op welke datum de pakketjes verzonden worden.
   1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van een pakketje ligt tot de bezorging aan jou, of aan de door jou aangegeven persoon, bij ons.

    

   Artikel 14 – Betaling

   1. Om je bestelling te betalen geef je je betaalgegevens aan ons door. Ons betaalsysteem maakt op een veilige manier gebruik van een SSL en alle betalingen gaan via onze betalingsprovider Mollie.
   1. Voor de terugbetaling van een retourzending gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je bij de het plaatsen van de bestelling ook hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor jou kosteloos.
   1. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

    

   Artikel 15 Klachtenregeling

   1. Wij hopen natuurlijk dat alles naar wens is, maar wanneer er toch een klacht is horen we dit uiteraard graag. We willen graag samen jou deze klacht behandelen.
   1. We vragen je daarom na de levering van jouw bestelling direct jouw bestelde producten te controleren, zodat we deze eventuele klachten samen zo snel mogelijk kunnen oplossen. Omschrijf hierbij duidelijk en volledig wat er mis is.
   1. De ingediende klacht nemen wij in behandeling en proberen wij binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, te beantwoorden. Wanneer er zaken uitgezocht moeten worden kunnen wij deze termijn verlengen en zullen wij dit met jouw communiceren.

    

   Artikel 16 – Geschillen

   1. Op de overeenkomsten tussen jou en Bliss the label is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

    

   Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen

   We hopen natuurlijk dat alles duidelijk voor je is. Wanneer we in de toekomst iets aan deze algemene voorwaarden veranderen zullen we dat op deze pagina laten zien. Deze wijzigingen zijn pas van kracht nadat deze zijn gepubliceerd.